Yad Eliezer

ע"ר 580060069

Blog

למעלה מ-30,000 תמיכות בסכומים ובאמצעים שונים מועברים מדי חודש ומשפיעים ישירות על חייהם של כ-130,000 נפשות באמצעות למעלה מעשרים תוכניות סיוע לנזקקים, ופרויקטים כלכליים וחברתיים שונים.

זה נראה שאנחנו לא מצליחים למצוא מה שחיפשת.

Yad Eliezer

ע"ר 580060069