purho​ או פורים? טעות מקלדת או גורל משמיים

איזה חלק ממצוות פורים הכי מעסיק אותכם? משלוחי המנות? סעודת המצווה? דקדוקי המגילה? מטבע הדברים, אנחנו ביד אליעזר עסוקים בחג הפורים בסיוע להמוני עם ישראל לקיים את מצוות מתנות לאביונים.

purho​ או פורים? טעות מקלדת או גורל משמיים

מעודכן פורים תשע"ח 2018

purho​ או פורים? הכל על פורים ביד אליעזר

חשוב לנו לסייע לעם ישראל לקיים את מצוות מתנות לאביונים בצורה המהודרת ביותר. לצורך כך אנו מפעילים מערך סיוע מיוחד הפועל על פי שלושה עקרונות: בו ביום, 100% לאביונים, סיוע לאביונים אמיתיים.

purho​ או פורים? מתנות לאביונים "בו ביום"

מוקד הפעילות שלנו מתחייב להעביר את התרומות בו ביום לידיהם של הנזקקים. בפעול רוב התרומות מועברות תוך פחות משעה אחת באמצעות פעילות מתוכננת ואסטרטגית.

purho​ או פורים? מתנות לאביונים אמיתיים

יד אליעזר מסייעת בחג פורים (ובכל השנה) לאביונים שעומדים בקריטריונים ההלכתיים וגם בקריטריוני ההזדקקות של משרד הרווחה. לצורך בדיקת אמינות הפניות אנחנו נעזרים בנציגי יד אליעזר המצויים ברוב הערים בישראל.

purho​ או פורים? 100% מתנות לאביונים

אתם רוצים להקדיש מכספכם למצוות מתנות לאביונים. אל תשלמו על התיווך! ביד אליעזר אנו מתחייבים כי 100% מהתרומה אכן יגיע לידיהם של הנזקקים.

​purho​ או פורים? היו שותפים לאווירת החג!

 פורים הוא חג של ביחד, המונים יוצאים וחוגגים ברחובות. אנחנו ביד אליעזר חווים את הביחד באמצעות האהבה הענקית שמועברת לאביוני עם ישראל בזרם בלתי פוסק של תמיכות בחג הפורים. תירמו עכשיו תרומה שתועבר בחג הפורים לידים הנזקקות ביותר!

 ברצוני לתרום עכשיו

 

איך זה עובד?

  1. כל הנתמכים מוכרים לאגודה כנזקקים
  2. ה"מתנות" ל"אביונים" מחולקות להם ביום הפורים עצמו
  3. החלוקה מתבצעת בו זמנית ובמזומן ע"י עשרות מרכזים ומתנדבים בכל רחבי הארץ
  4. ניתן לתרום בכל אמצעי התשלום, ויד אליעזר מתחייבת להעביר את הכסף לכל הנתמכים במזומן "בו ביום"

רוצים להצטרף לחברי יד אליעזר ולקבל תזכורת לתרומת מתנות לאביונים בחג הפורים? לחצו כאן

בקצרה:

  • יד אליעזר שמחה לסייע בקיום מצוות "מתנות לאביונים" בצורה המהודרת ביותר
  • מערך ענק של רכזים ומתנדבים מעבירים את הכסף במזומן עד שעה לאחר שהתרומה התקבלה (רק בפורים)
  • התרומה שלכם תעבור במלואה לאביונים בחג הפורים (100% מתנות לאביונים)
  • זו הצדקה הכי מהודרת – וזו ההזדמנות שלך לתת מתנות לאביונים בהידור