קרן שיקום

קרן שיקום – פרויקט קטן בשרשרת החסד של יד אליעזר, אך רחב היקף ומשמעות עבור כל משפחה נעזרת. הקרן מעניקה סכומי כסף ייעודיים לתשלום חובות הולכים ומצטברים על שרותים הכרחיים כמו מים, ארנונה, חשמל ושכר לימוד.

"תזמינו אותי לארוחת צהריים? אין אוכל בבית!"

אחד מוותיקי המתנדבים של יד אליעזר סיפר על מקרה כואב שנתקל בו בירושלים. השכנים סיפרו לו על ילדים חיוורים ומוזנחים במיוחד, המבקשים יום – יום מהשכנים לצרף אותם לארוחות צהריים. חקירה שקטה ומהירה העלתה שההכנסה החודשית של המשפחה מנוצלת עבור תשלום השכירות, מזון וביגוד יד שנייה עבור כל המשפחה, ולא נותר די כסף לתשלום חשבונות בסיסיים כמו חשמל או גז לבישול, המנותק כבר כמה חודשים. אין אוכל חם בבית!

לצערנו, זה אינו סיפור נדיר. כאשר מתנדבי יד אליעזר המגיעים אל בית משפחה במטרה להפעיל תכנית סיוע יסודית ומקיפה, הם נתקלים לא פעם במקרים בהם המחסור זועק ומורגש כל-כך עד כדי ניתוק החשמל או הפסקת מים כתוצאה מפיגור מתמשך בתשלום החשבון. במקרים רבים מדובר בקושי שגורר אחריו קושי גדול יותר, וכשמצטברים חשבונות, הולכת ותופחת ריבית הפיגורים, והמשפחה נכנסת לסחרור מסוכן. הניתוקים לא מאחרים לבוא ועִמם החושך, הקור, הרע ובעיקר הייאוש, שמושך את בני המשפחה קצת יותר נמוך כל יום.

הפתרון: קרן שיקום וסיוע לנזקקים

סיוע לנזקקים אינו רק מתן תרומות בסכומי כסף או במזון. סיוע לנזקקים היא גם הדרך לעזור להם להשתקם לאחר משבר, או כאשר חובות מצטברים מונעים מהמשפחה לחזור לאיתנה. קרן השיקום מעמידה סיוע לתשלום חשבונות בסיסיים של גז, חשמל, מים, ארנונה ותשלומי שכר לימוד. היא מקציבה סכומי כסף ייעודיים לתשלומים מידיים והכרחיים לצורך פעילות תקינה של הבית. דחיפה ראשונית זו וסיוע משמעותי בהתנהלות השוטפת של הבית מהווים גורם מסייע ומניע לשינוי תפיסתי בנוגע להתנהלות הכוללת ומקנה כלים כלכליים נבונים להתנהלות תקינה ללא צורך בסיוע אחר.

הניסיון שצברנו בכל הנוגע לסיוע לנזקקים, לימד אותנו לפעול על-פי חזון אחד ויחיד: סיוע נקודתי הוא דבר נצרך ומבורך. אך מבורכת עוד יותר עשייה שהשפעתה מקנה כלים להתנהלות טובה יותר בעתיד, ותשפיע לטווח ארוך. תמיכה באמצעות קרן שיקום של יד אליעזר הינה אחד משלבי הסיוע לנזקקים, שיוביל בסופו של דבר, אנו מקווים, לפריצתם החוצה ממעגל העוני.

דווקא בסכומי כסף קטנים אלו אפשר לחולל שינוי גדול באווירה בבית, להפיח אור ושמחה בעיני ההורים והילדים ולהביא לשינוי חיובי ומהותי לטווח ארוך.

הקרן מעמידה סכומי כסף ייעודיים לתשלומים מיידיים והכרחיים לצורך פעילות תקינה של הבית

קרן שיקום

קרן שיקום – פרויקט קטן בשרשרת החסד של יד אליעזר, אך רחב היקף ומשמעות עבור כל משפחה נעזרת. הקרן מעניקה סכומי כסף ייעודיים לתשלום חובות הולכים ומצטברים על שרותים הכרחיים כמו מים, ארנונה, חשמל ושכר לימוד.

"תזמינו אותי לארוחת צהריים? אין אוכל בבית!"

אחד מוותיקי המתנדבים של יד אליעזר סיפר על מקרה כואב שנתקל בו בירושלים. השכנים סיפרו לו על ילדים חיוורים ומוזנחים במיוחד, המבקשים יום – יום מהשכנים לצרף אותם לארוחות צהריים. חקירה שקטה ומהירה העלתה שההכנסה החודשית של המשפחה מנוצלת עבור תשלום השכירות, מזון וביגוד יד שנייה עבור כל המשפחה, ולא נותר די כסף לתשלום חשבונות בסיסיים כמו חשמל או גז לבישול, המנותק כבר כמה חודשים. אין אוכל חם בבית!

לצערנו, זה אינו סיפור נדיר. כאשר מתנדבי יד אליעזר המגיעים אל בית משפחה במטרה להפעיל תכנית סיוע יסודית ומקיפה, הם נתקלים לא פעם במקרים בהם המחסור זועק ומורגש כל-כך עד כדי ניתוק החשמל או הפסקת מים כתוצאה מפיגור מתמשך בתשלום החשבון. במקרים רבים מדובר בקושי שגורר אחריו קושי גדול יותר, וכשמצטברים חשבונות, הולכת ותופחת ריבית הפיגורים, והמשפחה נכנסת לסחרור מסוכן. הניתוקים לא מאחרים לבוא ועִמם החושך, הקור, הרע ובעיקר הייאוש, שמושך את בני המשפחה קצת יותר נמוך כל יום.

הפתרון: קרן שיקום וסיוע לנזקקים

סיוע לנזקקים אינו רק מתן תרומות בסכומי כסף או במזון. סיוע לנזקקים היא גם הדרך לעזור להם להשתקם לאחר משבר, או כאשר חובות מצטברים מונעים מהמשפחה לחזור לאיתנה. קרן השיקום מעמידה סיוע לתשלום חשבונות בסיסיים של גז, חשמל, מים, ארנונה ותשלומי שכר לימוד. היא מקציבה סכומי כסף ייעודיים לתשלומים מידיים והכרחיים לצורך פעילות תקינה של הבית. דחיפה ראשונית זו וסיוע משמעותי בהתנהלות השוטפת של הבית מהווים גורם מסייע ומניע לשינוי תפיסתי בנוגע להתנהלות הכוללת ומקנה כלים כלכליים נבונים להתנהלות תקינה ללא צורך בסיוע אחר.

הניסיון שצברנו בכל הנוגע לסיוע לנזקקים, לימד אותנו לפעול על-פי חזון אחד ויחיד: סיוע נקודתי הוא דבר נצרך ומבורך. אך מבורכת עוד יותר עשייה שהשפעתה מקנה כלים להתנהלות טובה יותר בעתיד, ותשפיע לטווח ארוך. תמיכה באמצעות קרן שיקום של יד אליעזר הינה אחד משלבי הסיוע לנזקקים, שיוביל בסופו של דבר, אנו מקווים, לפריצתם החוצה ממעגל העוני.

דווקא בסכומי כסף קטנים אלו אפשר לחולל שינוי גדול באווירה בבית, להפיח אור ושמחה בעיני ההורים והילדים ולהביא לשינוי חיובי ומהותי לטווח ארוך.

הקרן מעמידה סכומי כסף ייעודיים לתשלומים מיידיים והכרחיים לצורך פעילות תקינה של הבית