פדיון כפרות

דמי פדיון הכפרות מועברים אל יד אליעזר באחת התקופות הבוערות ביותר – חגי תשרי. בימים אלה מזנק מספר הפניות בעשרות אחוזים – ובהתאם לכך גם היקף התמיכה

 

 

 

בחודש תשרי, "חודש החגים", מספר פניות הנזקקים לאגודת יד אליעזר עולה בעשרות אחוזים. זהו אחד החודשים הבוערים ביותר אצלנו. היקף התמיכה והצרכים גדל בצורה משמעותית ביותר, ומחובתנו לעמוד בציפיותיהן של הנזקקים . בימים אלו, דמי פדיון הכפרות הם אחד ממקורות התרומה החשובים ביותר, והם מצטרפים לתרומות שונות מידידי יד אליעזר בכל הארץ וברחבי העולם. בזכותכם אנחנו מחלקים – שימו לב – למעלה משניים עשר מיליון שקלים (!) בתקופת חגי תשרי, במגוון רחב של אופני תמיכה.

פדיון כפרות

כמידי שנה נעשה כולנו את פדיון הכפרות לפני יום הכיפורים, וכמידי שנה, כל אחד יבחר את האמצעי שהוא מעדיף כדי לבצעו. כמידי שנה, השווי של פדיון כפרות יועבר לצדקה.

השנה, תבחרו באגודת יד אליעזר!

מדוע? כיוון שביד אליעזר דואגים למאות אלפי נזקקים באמצעות מגוון רחב ומקיף של תכניות סיוע, שנבנו על גבי הניסיון שנצבר במשך יותר מ-30 שנות עשייה.

"אלו המעות ילכו לצדקה" – איך זה עובד?

דמי פדיון כפרות מועברים במלואם לנצרכים בדרכים שונות: מצרכי מזון, תלושי קניה, קופסאות מטרנה, או שהם מופקדים ישירות אל חשבונות הבנק שלהם. כך מתאפשר לנו לסייע בנוסף למשפחות, גם לנשים חד-הוריות, גרושות, עגונות ואלמנות, ולהציע עזרה גם לחיילים בודדים ולקבוצות אחרות המשוועות לתמיכה, תוך כדי קיום מצוות פדיון כפרות.

לנוכח שיתופי הפעולה והעבודה היסודית והמאורגנת של אגודת יד אליעזר, שווי הסיוע המגיע לנצרכים גבוה על פי רוב הרבה יותר מסך פדיון כפרות שאתם שולחים לנו. אחרי שנים של ניסיון הצלחנו למסד שיתופי פעולה עם חברות מובילות בארץ (מטרנה, למשל) ויצרני מזון אחרים המספקים ליד אליעזר מוצרים במחירים סיטונאיים ומגדילים את השווי הכולל של פדיון כפרות ותרומות נוספות המתקבלות אצלנו, מה שמאפשר לנו לתמוך יותר, ויותר טוב!

תפילתנו היא שכספי פדיון הכפרות הללו ישמשו עבורנו מליץ יושר לחיים טובים, ארוכים ולשלום.

פשוט ביותר!

את הליך הכפרות עצמו ניתן לבצע כרגיל מהבית או מכל מקום אחר, ממש כפי הרגלכם, ומיד לאחר מכן להעביר אלינו את דמי פדיון הכפרות באמצעות האתר כדי שנוכל להפנותם ישירות לנזקקים.

לנוחיותכם, מצורף סדר כפרות להדפסה –

לחצו להדפסת סדר פדיון כפרות

 

בצעו את הכפרות כמנהגכם והעבירו לנו את תמורתם באמצעות האתר. היא תגיע ישירות למי שזקוק לה

פדיון כפרות

דמי פדיון הכפרות מועברים אל יד אליעזר באחת התקופות הבוערות ביותר – חגי תשרי. בימים אלה מזנק מספר הפניות בעשרות אחוזים – ובהתאם לכך גם היקף התמיכה

 

 

 

בחודש תשרי, "חודש החגים", מספר פניות הנזקקים לאגודת יד אליעזר עולה בעשרות אחוזים. זהו אחד החודשים הבוערים ביותר אצלנו. היקף התמיכה והצרכים גדל בצורה משמעותית ביותר, ומחובתנו לעמוד בציפיותיהן של הנזקקים . בימים אלו, דמי פדיון הכפרות הם אחד ממקורות התרומה החשובים ביותר, והם מצטרפים לתרומות שונות מידידי יד אליעזר בכל הארץ וברחבי העולם. בזכותכם אנחנו מחלקים – שימו לב – למעלה משניים עשר מיליון שקלים (!) בתקופת חגי תשרי, במגוון רחב של אופני תמיכה.

פדיון כפרות

כמידי שנה נעשה כולנו את פדיון הכפרות לפני יום הכיפורים, וכמידי שנה, כל אחד יבחר את האמצעי שהוא מעדיף כדי לבצעו. כמידי שנה, השווי של פדיון כפרות יועבר לצדקה.

השנה, תבחרו באגודת יד אליעזר!

מדוע? כיוון שביד אליעזר דואגים למאות אלפי נזקקים באמצעות מגוון רחב ומקיף של תכניות סיוע, שנבנו על גבי הניסיון שנצבר במשך יותר מ-30 שנות עשייה.

"אלו המעות ילכו לצדקה" – איך זה עובד?

דמי פדיון כפרות מועברים במלואם לנצרכים בדרכים שונות: מצרכי מזון, תלושי קניה, קופסאות מטרנה, או שהם מופקדים ישירות אל חשבונות הבנק שלהם. כך מתאפשר לנו לסייע בנוסף למשפחות, גם לנשים חד-הוריות, גרושות, עגונות ואלמנות, ולהציע עזרה גם לחיילים בודדים ולקבוצות אחרות המשוועות לתמיכה, תוך כדי קיום מצוות פדיון כפרות.

לנוכח שיתופי הפעולה והעבודה היסודית והמאורגנת של אגודת יד אליעזר, שווי הסיוע המגיע לנצרכים גבוה על פי רוב הרבה יותר מסך פדיון כפרות שאתם שולחים לנו. אחרי שנים של ניסיון הצלחנו למסד שיתופי פעולה עם חברות מובילות בארץ (מטרנה, למשל) ויצרני מזון אחרים המספקים ליד אליעזר מוצרים במחירים סיטונאיים ומגדילים את השווי הכולל של פדיון כפרות ותרומות נוספות המתקבלות אצלנו, מה שמאפשר לנו לתמוך יותר, ויותר טוב!

תפילתנו היא שכספי פדיון הכפרות הללו ישמשו עבורנו מליץ יושר לחיים טובים, ארוכים ולשלום.

פשוט ביותר!

את הליך הכפרות עצמו ניתן לבצע כרגיל מהבית או מכל מקום אחר, ממש כפי הרגלכם, ומיד לאחר מכן להעביר אלינו את דמי פדיון הכפרות באמצעות האתר כדי שנוכל להפנותם ישירות לנזקקים.

לנוחיותכם, מצורף סדר כפרות להדפסה –

לחצו להדפסת סדר פדיון כפרות

 

בצעו את הכפרות כמנהגכם והעבירו לנו את תמורתם באמצעות האתר. היא תגיע ישירות למי שזקוק לה