הדברים הוצאו מהקשרם: מדוע התורם הקבוע ביקש להפסיק את תרומתו?

תורם מארצות הברית שהחזיק אלמנות ויתומים באמצעות יד אליעזר, ביקש להפסיק את תרומתו הנדיבה. לאחר שביררנו מדוע הוא החליט להפסיק את תרומתו, גילינו שזה היה בעקבות מאמר שקרא באחד העיתונים. הסוף של הסיפור מפתיע במיוחד

הדברים הוצאו מהקשרם: מדוע התורם הקבוע ביקש להפסיק את תרומתו?

יד אליעזר מחלקת מדי חודש מיליוני שקלים לגרושות ואלמנות. חלק מהנשים אומצו על ידי תורמים מסוימים, ואחרות מקבלות את התרומה הקבועה מתרומות חד פעמיות שנתרמו ליד אליעזר.

תורם מארצות הברית היה מחזיק בכל חודש כמה משפחות של אלמנות ויתומים. בשבוע שעבר הוא התקשר וביקש להפסיק את תרומותיו לארגון. הסיבה: הוא קרא בעיתון ישראלי שמדינת ישראל מסייעת לנשים חד הוריות, במיוחד עם ילדים. הוא הבין מהכתבה שהעזרה שלו ככל הנראה מיותרת או משמשת למותרות. נציגת יד אליעזר התעניינה על פרטי הכתבה. זו הייתה כתבה שפרסמה אחת הנשים האליטיסטיות ביותר בארץ, אשת מדע ואקדמיה מתל אביב.

נציגת יד אליעזר ששוחחה עם התורם בטלפון, הכירה את המשפחות שנעזרו על ידי התורם. הכירה את הדלות, את העוני, את הצרכים הבסיסיים שממומשים רק בקושי. היא החליטה לדבר עם כותבת הכתבה ולנסות לברר מה המקור של המידע שפרסמה.

היא הרימה טלפון אל אשת המדע מתל אביב. במילים פשוטות תיארה את דבריו של התורם. אשת המדע הופתעה לשמוע כיצד פורשו דבריה. "הדברים שלי הוצאו לחלוטין מהקשרם", היא אמרה. "אני מכירה את המצב של הנשים החד הוריות בארץ. אני עצמי תורמת כבר שנים רבות ליד אליעזר מתוך אמונה בעבודת הקודש שאתם עושים".

היא ביקשה לקבל את כתובת המייל של התורם, לבאר לו את דבריה בכתבה ולספר לו באופן אישי על ההיכרות שלה עם יד אליעזר, עם העוני ועם העשייה. ביקשה לחזק אותו להמשיך ולתת יד למשפחות הנתמכות, כפי שעושה היא בעצמה, כפי שעושים חבריה וכפי שעושים מאות אלפי אנשים בכל רחבי הארץ והעולם.

גם אני תורם!