כך נוצר שינוי חברתי: התרחבות במחלקת חתונות

כך נוצר שינוי חברתי: התרחבות במחלקת חתונות

יד אליעזר פועלת קרוב לעשר שנים בתהליך כפול של שינוי חברתי בתרבות השמחות בישראל.

כחלק מהתהליך, יד אליעזר מפעילה אולמות שמחה עבור משפחות מהמעמד הבינוני ומשפחות מהמעמד הנמוך.

אולמות השמחה של יד אליעזר: הרציונאל

כמחצית מערבי השמחה מוקדשים עבור משפחות מהמעמד הנמוך, יתומים ויתומות. האולמות השמחה מושכרים לאירוע במחיר עלות בלבד, מחיר הנמוך במאות אחוזים מהמחיר בשוק. בנוסף, במסגרת 'אימוץ חתונה' רבות מהחתונות מאומצות באמצעות תרומות. כתוצאה מכך, לעיתים קרובות משפחות במצוקה עורכות שמחות מכובדות באולמי יד אליעזר, ללא עלות כלל או בעלות נמוכה מאד.

המחצית השנייה של ערבי השמחה מיועד עבור משפחות מהמעמד הבינוי. גם כאן האולם ניתן במחיר עלות, תוך סיכום מול המשפחות כי אביזרים נילווים כמו פרחים, תזמורת או צלם יירכשו בטווח סביר של מחירים. הרווח מהרעיון הזה הוא כפול: אחת, נורמות של הוצאות מושכלות הולך וחודר למשפחות מהמעמד הבינוני, והשנייה -ע ריכת שמחה באולמות יד אליעזר הפכה להליך מקובל של זוגות נישאים.

כך נוצר שינוי חברתי!

בעשור שחלף מאז הקמת האולמות, נכנסו נורמות החיסכון והביקוש לאולמות השמחה בירושלים גדל במאות אחוזים על ההיצע. בשנה שעברה הקימה יד אליעזר זוג אולמות נוסף, הפעם באיזור המרכז.

השינוי החברתי שנעשה הפך למשמעותי וניסקר באתרי החדשות השונים כדוגמת Ynet.

הסכם עם אולמות שמחה נוספים

בשבוע האחרון נחתם חוזה חדש במחלקת חתונות: אולמות "תמיר" הממוקמים בירושלים התחייבו להעניק עשרות אחוזי הנחה לפונים מטעם יד אליעזר. החוזה נחתם עקב שינוי נורמות השמחה בירושלים, והוא יאפשר לעשרות זוגות נישאים שיכולתם הכלכלית נמוכה לערוך שמחה מכובדת ויפה.

גם אני רוצה לתרום לשינוי החברתי >