קמחא דפסחא של יד אליעזר

קמחא דפסחא של יד אליעזר

בהשתתפות שלכם יד אליעזר מחלקת קמחא דפסחא למשפחות הנזקקות

מהו קמחא דפסחא?

מקור המנהג
קמחא דפסחא הינם סיוע לקראת חג הפסח המיועד עבור מעוטי יכולת. מנהג נתינת קמחא דפסחא
היה מקובל כבר בימי חז"ל ומובא בספרי קדמונים ואף בתלמוד הירושלמי (בבא בתרא א',ד').
במקומות אחידים מכונה המנהג בשם "מעות חיטין".

מעות חיטין: למה דווקא בפסח?
בשונה מחגים אחרים כמו סוכות או ראש השנה המוגדרת כחלק ממצוות צדקה, נתינת קימחא
דפסחא הינה תקנה בעל אפיונים ייחודיים. המשנה ברורה מביא כמה סיבות למנהג המיוחד (שער
הציון, י').

סיבה 1: כל אחד יחגוג את חג החירות
הסבר אחד לכך שדווקא בחג הפסח יש ציווי מיוחד על מתן צדקה הוא שפסח מאופיין כזמן חירות,
כאשר כל בני המשפחה יושבים ומסובין ברוב שמחה, ואין זה כבוד החג שהעניים יהיו אז רעבים
וצמאים.

סיבה 2: השלכות קשות ליוקר המוצרים בחג
הסבר נוסף לחלוקת מעות חיטין דווקא לקראת חג הפסח קשור לאיסור אכילת חמץ ולעלויות
הגבוהות של מוצרי הפסח, מתוך חש שעניים יישארו רעבים במשך כל שבעת ימי החג או לחילופין
יכשלו באיסור אכילת חמץ.

האם מותר לתרום קמחא דפסחא מכספי מעשר?
היות ודמי קמחא דפסחא הונהגו בקהילות רבות כמס חובה על בני הקהילה, הסתפקו הקדמונים האם
מותר לתרום מעות חיטין מכספי מעשר. להלכה, נפסק כי בזמננו מותר לתרום מעות חיטין מכספי
מעשר (הליכות שלמה, ניסן, ב').

איך שולחים קמחא דפסחא?
בימי קדם הועברו קמחא דפסחא כתרומה של חיטים ומכאן שמם "מעות חיטין". בהמשך, הומרה
התרומה לתרומת קמח שכן רוב האנשים לא טחנו חיטים בביתם (משנה ברורה, ס"ק, ד'). כיום
מועברות מעות החיטין באמצעות שוברים לסלי מזון ומוצרים, תווי קניה או תרומה כספית שתשמש את צרכי
החג ותקרב את הרגשת החירות וקיום מצוות החג (שערי תשובה).

איך מתנהלת חלוקת הקמחא דפסחא ביד אליעזר?

בתהליך דומה, יד אליעזר ערכה בעבר חלוקות ענק של מוצרים לפני חג הפסח. השינוי התרבותי
שחל בישראל הביא אותנו למעבר לתלושי קנייה אישיים המבטיחים ניצול מירבי והתאמה מקסימלית
של הנרכש לצרכי המשפחה. ניתן לתרום קמחא דפסחא דרך אתרי יד אליעזר או דרך המוקדים
הטלפוניים.

באמצעות רכישות סיטונאיות של מוצרי מזון ותווי קנייה יד אליעזר מגדילה את ערך התרומה ומאפשר
ליותר נתמכים לרכוש מוצרים בסיסיים לצורך חג הפסח.