קבוצת בנות מאפרת בפעילות התנדבותית במרכז הלוגיסטי שלנו