צריכים ברכה? גדולי הרבנים מברכים את התורמים לאגודת יד אליעזר

צריכים ברכה? גדולי הרבנים מברכים את התורמים לאגודת יד אליעזר

לתרומה וברכה לחצו כאן!

מנהיגי הציבור החרדי – ובראשם הרב אהרן לייב שטיינמן, הרב חיים קנייבסקי והרב ניסים קרליץ – חתמו על מכתב תמיכה מרגש במסגרתו קוראים לציבור לתרום לפעילות יד אליעזר ומברכים אותם בכל ברכות התורה. במכתבם כתבו, בין השאר:

"יד אליעזר הם החלוצים לפני המחנה בכל ענפי הצדקה והחסד מזה כשלושים שנה וכבר הסתייעו על ידם מאות אלפי בתי אב, משפחות ויחידים בכל רחבי ארץ הקודש מכל החוגים והעדות.

"מידי חודש בחודשו הם תומכים בעשרות אלפי משפחות נזקקות שבניהם אלפי יתומים ואלמנות, בתמיכות כספיות, סלי מזון, בסיוע לחולים וקשישים ועוד, כאשר פעילותם נעשית בנקיות כפיים, בצניעות יתירה ובמתן בסתר בהיקפים אדירים שאין להם אח ורע.

"והננו החתומים מטה, קוראים בקריאת קודש לכל אחינו בית ישראל, לעמוד לימינם ולסייע להם בעשיית הטוב והחסד. והננו מברכים את התומכים בכל הברכות האמורות בתורה בבני, חיי ומזוני (זרע של קיימא, חיים ארוכים ופרנסה טובה) בבריאות ובנחת, באריכות ימים ושנים ובכל הנצרך ברוחניות ובגשמיות ועל מעשה הצדקה שלהם יקבלו שכר בעולם הזה ובעולם הבא".

מי אנחנו?

אגודת יד אליעזר הוא ארגון כלל ישראלי שפעילותו נוגעת בכל תחומי החיים וחוצה את כל שכבות האוכלוסייה בישראל. החזון של יד אליעזר עוסק בחסד המחולל השפעה ושינוי תודעתי והתנהגותי בקרב הנזקקים, בכדי להוציאם לצמיתות ממעגל העוני. המטרה: להילחם בעוני בכל צורה, סיבה, או אוכלוסיה בה הוא מופיע, על ידי מתן הקלה מיידית ומתן עזרה להתמודדות אמיתית עם העוני בעתיד.

תורמים עכשיו ומתברכים!

תורמים עכשיו ומתברכים >> לחצו כאן

(תמונה שניאור זלמן ויקיפידיה)