מתנות לאביונים: מה הם סדרי העדיפויות שלנו?

מתנות לאביונים: מה הם סדרי העדיפויות שלנו?

השבוע האחרון עמוס מאד ביד אליעזר. בשקט, אחד אחד, נכנסים נתמכים ומבררים האם יוכלו לקבל דמי מתנות לאביונים מיד אליעזר. בעלי משפחות ובודדים, גברים ונשים, צעירים ומבוגרים שהמשותף לכולם הוא האביונות. ההזדקקות.

רשימות רשימות של נתמכים נאספות במוקדי יד אליעזר ברחבי הארץ. חלק מנתמכים מוכרים לאגודה וחלקם משקפים פניות חדשות וכואבות. ועדה מיוחדת יושבת ומסווגת את רמת הדחיפות לפי קריטריונים שונים. אין פניה שלא זועקת ממנה ההזדקקות, אך כל פניה עלולה לבא על חשבון בקשת עזרה אחרת. איננו יכולים לצפות כמה מהפניות יקבלו מענה בחג הפורים.

כמה מתנות לאביונים אנחנו עתידים לחלק?

לעולם איננו יכולים לדעת מראש כמה מתנות לאביונים נחלק. בכל שנה, לפני חג הפורים, אנחנו מזמינים מאות אלפי צ'קים, בסכום תרומה קבוע של 100$.

בכל שעה נספרות התרומות שמתקבלות באמצעים שונים: דרך המוקדים הטלפוניים, דרך אתרי האינטרנט, באמצעות העברות בנקאיות או באמצעים אחרים. על פי התרומות שהתקבלו מחולקים מתנות לאביונים במוקדי חלוקה שונים ברחבי הארץ.

בשנה שעברה התרומות שהתקבלו עלו על כל ההשערות ושברו את 'תקרת הזכוכית'. הצ'קים שהוכנו בכל מוקדי החלוקה חולקו, אך התרומות המשיכו להגיע. תווי קניה שהוכנו לשעת חירום שוחררו למוקדים ברחבי הארץ, ומאות נתמכים נוספים קיבלו תווי קניה שישמשו אותם לשבועות הקרובים ולחג הפסח המתקרב.

אנחנו מזמינים אתכם לקחת חלק בפרוייקט הפורים שלנו!

תוכלו לתרום מתנות לאביונים עכשיו ולציין לאחר התרומה באיזה מימי הפורים אתם מעוניינים להעביר את המתנות,

לחילופין, תוכלו להרים תרומה בחג הפורים עצמו, דרך אתרי יד אליעזר או במוקד הטלפוני שלנו *3618.

תרום עכשיו