מחקר: על הקשר בין עושר ואושר

מחקר: על הקשר בין עושר ואושר

אילו הייתי רוטשילד…

למרות שרמות ההכנסה של אנשים רבים במדינות המערב גדלו באופן דרמטי בעשורים האחרונים, רמת אושר המדווחת לא השתנתה לאורך השנים. מנגד, מחקרים רבים הוכיחו שלעושר ישנה השפעה חלשה אך יציבה על מידת האושר אותה חווה האדם. מחקר שהתפרסם במגזין המקצועי Science, הביא לתרומה משמעותית בהבנת הקשר בין העושר לאושר.

כיצד עושר יכול להוביל לאושר?

החוקרים ערכו ארבעה ניסויים קטנים, שמהם נגזרה מסקנה מעניינת ולא אינטואיטיבית, מסקנה הרלוונטית לחיי היום-יום של כולנו.

רמת האושר קשורה לשימוש שנעשה בכסף

בניסוי הראשון, התבקשו אמריקנים למלא שאלונים אודות ההוצאות שלהם בשנה האחרונה ואודות רמות העושר. ניתוח סטטיסטי של סגנונות ההוצאה הקשורים לעושר הצביע על כך שהוצאות למען העצמי כמו קניות, ביגוד או פינוקים לא נמצאו קשורים לתחושת האושר. הוצאות כתרומה לצרכים חברתיים, לעומת זאת, נמצאו קשורים באופן ישיר לרמת האושר אותה חווה האדם.

נמצא אם כן כי תרומה לאחר קשורה לחיים מאושרים יותר, אך כיצד נוכל לבדוק האם תחושת אושר גורמת לנתינה ולהתנהגות וולונטרית, או שמא ההתנהגות הוולונטרית היא זו הגורמת לאושר?

מיהם זוכי הפיס המאושרים ביותר?

בניסוי השני בחנו החוקרים את הקשר בין התעשרות פתאומית, אופן הוצאת הכסף ותחושת אושר. התוצאות הצביעו על כך שהוצאות שהוגדרו כתרומה לחברה או למטרות חברתיות היוו את המנבא המשמעותי ביותר לתחושת אושר.

הדרך אל העושר: תרומה וולונטרית יזומה

בניסוי השלישי קיבלו שתי קבוצות של אנשים מעטפות עם כסף והתבקשו להוציא את הסכום במהלך אותו יום, הקבוצה האחת התבקשה לפנק את עצמה באמצעות הכסף שקיבלה, והקבוצה השנייה נתבקשה לקנות למען אדם אחר או להקדיש את הכסף לצורך תרומה למען מטרה חברתית.

גם בניסוי זה, הקבוצה שהתבקשה לתרום לאחר דיווחה על מידה רבה יותר של אושר בסוף היום, בהשוואה לחברי קבוצת "הקונים לעצמם". ניסוי זה מאפשר לנו להצביע על סיבתיות: השקעת הכספים בזולת היא זו שהבילה לעלייה ברמת העושר.

לא אינטואיטיבי: רוב האנשים לא יודעים להצביע על תרומה ועזרה לאחר כגורם המנבא אושר

שלושת הניסויים הקטנים האלו מביאים אותנו למסקנה מתבקשת: השקעת כסף כתרומה למען האחר מביאה לרמת אושר גבוהה יותר. האם המסקנה הזו היא אינטואיטיבית? מסתבר שלא. בניסוי הרביעי נשאלו המשתתפים לדרג את מטרות הוצאת הכסף שיגרמו להם, לדעתם, לתחושת האושר המשמעותית ביותר. מתוצאות המחקר התבהר כי רבים אינם מודעים לכך שנתינה גורמת להם לאושר רב יותר מאשר הוצאות על עצמם.

הלוואי וכל אחד מאיתנו יצליח בדרכו למציאת הדרך אל האושר.

לתרומה