מעודכן: אגודת יד אליעזר עומדת בכל קריטריון לשקיפות ואמינות

מעודכן: אגודת יד אליעזר עומדת בכל קריטריון לשקיפות ואמינות

יד אליעזר מאמינה שהיא צינור להערת התמיכה לנזקקים. מהסיבה הזו, היא דואגת לכך שכל שקל שנכנס לארגון יתועד, ייספר וינותב בצורה האפקטיבית ביותר לנזקקים אמיתיים.

אינספור ארגונים חיצוניים שערכו בדיקות עומק לאגודה הגיעו למסקנה שלא קל להגיע אליה: עמותת יד אליעזר מתנהלת בשקיפות מלאה, ביושר ובאפקטיביות מירבית.

מידות: יד אליעזר מחוללת השפעה ושינוי משמעותיים תוך מיצוי מיטבי של משאבים

כך למשל, ארגון מידות היא ארגון ישראלי שבודק ומסווגת ארגונים ללא מטרות רווח. ב-2012 הפכה יד אליעזר לעמותה הגדולה בישראל שהצליחה לעבור את כל בדיקות העומק של מידות. בפברואר 2016 זכתה העמותה בתו מידות בפעם השנייה. עם קבלת תו מידות קיבלה יד אליעזר חותמת על היותה "עמותה המחוללת השפעה ושינוי משמעותיים בחיי מוטביה, בהתאם למטרות שהציבה לעצמה, תוך מיצוי מיטבי של משאבים".

ארגון ה-charity navigator:  יד אליעזר זכאית ל-100 נקודות שקיפות

יד אליעזר זכתה להכרה גם במדדים בינלאומיים של התנהלות אחראית, שקופה ואפקטיבית. כך למשל, ארגון ה-charity navigator של אמריקה הינו הגוף העצמאי הגדול ביותר להערכת עמותות בארה"ב המספק אינפורמציה והערכה על יותר מ- 5,400 גופים שונים. יד אליעזר זכתה בדירוג הגבוה ביותר, עם ניקוד מלא (מאה נקודות) של שקיפות וזכאות לתעודת ארבעת הכוכבים של הארגון.

קו ברגר, נשיא ה-"Charity Navigator" העיד כי פחות מ-20% מהעמותות זכאיות לקבל במשך שנתיים רצופות את הדירוג הגבוהה ביותר של 4 כוכבים. יד אליעזר זוכה בתעודה באופן עיקבי ומאושרת על התנהלות ללא דופי ואחראיות פינססית והומוניטרית.

אימון מלא מצד רשויות המס בישראל

במקביל, יד אליעזר זוכה לאמון מלא מצד רשויות המס, משרד הרווחה, משרד החינוך והרשויות העירוניות. כך למשל, אחוז מסוים מפרויקט חלוקת סלי מזון, קמחא דפסחא וחונכים מסוייע על ידי תמיכה ממשלתית, שניתנה לאחר בדיקות עומק לגבי איכות הנתמכים וההתנהלות הכלכלית של הארגון.

החותם של Deloitte

במקביל לבדיקות החיצוניות, יד אליעזר מפעילה באופן עצמאי בדיקות עומק שנתיות של באמצעות רו"ח Deloitte. בכל שנה, ממפים רואי החשבון את פעילות יד אליעזר בכל אחד מהפרויקטים לצורך שמירה על רמה מירבית של אפקטיביות.

לתרומה בטוחה >