מחקר: עשייה למען הזולת תורמת לבריאות נפשית

מחקר: עשייה למען הזולת תורמת לבריאות נפשית

מחקר שהתפרסם בעלון לרפואה הפסיכוסומטית בדק קשר בין עשייה למען הזולת ובין משתנים אישיים שונים כמו מצב בריאותי.

המחקר לא זיהה קשר בין בריאות גופנית לסיוע לאחר, אך הנתונים מצביעים על קשר מובהק בין עשייה למען הזולת למצב הבריאות הנפשית של המסייע.

אנשים המעניקים עזרה לאחרים נוטים פחות להתמקד בחרדות ובדאגות שלהם עצמם ורואים את הקשיים של עצמם בפרספקטיבה נכונה. אנשים אלו זוכים גם לבריאות נפשית טובה יותר.

מנגד, תוצאות המחקר מצביעות על כך שכאשר עשייה למען הזולת מונעת מאי נעימות ומחוסר יכולת לסרב ולעמוד על הצרכים האישיים, היא נמצאת קשורה לבריאות נפשית טובה פחות.

מדוע אנחנו עוזרים לאחר?

מטבע הדברים, כאשר אדם מציע עזרה לרעהו הוא עסוק בחשיבה כיצד להיטיב ולסייע ככל האפשר. דווקא ההתנתקות המסויימת מהצרכים האישים מולידה טובה אישית.

הקשר עם יד אליעזר מחבר אותי שוב ושוב לאנשים שמשקיעים את כוחותיהם, משאביהם, זמנם וכוחם על מנת לקדם עשייה למען הזולת במובן האישי והקהילתי.

כאשר אני שומעת את הברכות, התודות והתפילות המוקדשות על ידי הנתמכים לתורמים, למתנדבים, לעוזרים ולמסייעים אני בטוחה שלא רק העשייה עצמה היא הרכיב הסודי לבריאות נפשית והצלחה, אלא גם הכרת טובתם העמוקה של הנעזרים.

לתרומה >