ישראל 2013: תמונת מצב בעקבות פרסומי הלמ"ס

נתוני הלשכה מרכזית לסטטיסטיקה פורסמו אמש. הנתונים ציירו את תמונת המצב הכלכלית של בעלי ההכנסות הנמוכות במדינת ישראל. לאן הולך הכסף? במה מתבטא הפער בין עניים לעשירים במדינת ישראל? ובמה שונה 2013 מהשנים שקדמו לה?

ישראל 2013: תמונת מצב בעקבות פרסומי הלמ"ס

נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בדקו מדגם של מעל 9,500 משקי-בית בישראל, הם פלחו את אוכלוסיית ישראל לפי גובה ההכנסות ולמדו יותר על הפערים במדינת ישראל ועל ההוצאות וההכנסות של כל שכבות האוכלוסייה.

בשנת 2013 נרשם כיוון חיובי במדד ג'יני לאי שוויון שמשמעותו צמצום מסוים בפערים בין עשירים לעניים בישראל. למרות ההפחתה בפערים ישראל המצב בישראל עדין גרוע ביותר ביחס למדינות ה-OECD, מה שמתבטא באחוז גבוה באופן יחסי של עניים במצב קשה.

ההוצאה הכוללת של משקי בית עניים בישראל היא 40% בלבד מן ההוצאות של העשירונים הגבויים בישראל. נראה כי תושביה העניים של מדינת ישראל אכן חיים ככל האפשר בהתאם להכנסתם והוצאותיהם נמוכות מאד באופן יחסי.

סך ההוצאות הממוצע למשפחה כמעט ולא עלה ב-2013, אך התפלגות ההוצאות השתנתה בהחלט. יותר ויותר כסף מסך ההכנסה של כל משפחה הוקדש לצרכים בסיסיים כמזון, תחבורה ובריאות.יותר מרבע מסך ההוצאה של שני העשירונים הנמוכים (26.9%) מופנית למזון ולהלבשה והנעלה, לעומת 16.8% מההוצאה לתצרוכת בשני העשירונים העליונים.

שר האוצר מבטיח הורדה במחירי מוצרי היסוד וההוצאות הבסיסיות כדוגמת מזון, חשמל ומים, אך עד שתתבצע הרפורמה זקוקים לכם כאן.

הצטרפו אלינו וסייעו למשפחות מהעשירונים הנמוכים בתשלום עבור מזוןתשלום חשבונות אוסיוע בהוצאות בריאות והיו שותפים במיגור העוני וצמצום הפערים בישראל.