יד אליעזר במספרים

יד אליעזר במספרים

פעילות החסד וההתנדבות באגודת יד אליעזר מקיפים תחומים שונים ומגוונים.

תמיכות בסכומים ובאמצעים שונים מועברים מדי חודש ומשפיעים ישירות על חייהם של עשרות אלפי נתמכים באמצעות מעל 20 תוכניות סיוע ופרויקטים כלכליים וחברתיים שונים.
תקציב העתק עבור פעילות החסד השנתית מסתכם בלמעלה ממאה מיליוני שקלים, המנותב כמעט כולו עבור פעילות החסד נטו. הוצאות אחזקת הפעילות השוטפת מטעם הארגון עצמו נמוכות יחסית וזאת כתוצאה משימוש מושכל במערכת התנדבות מסועפת המונה כ-11,300 מתנדבות ומתנדבים.

לחצו כאן לתרומה