מרגש: קיבלה תמיכה וכתבה מכתב לתורם

כך זה נראה כשהתמיכה של יד אליעזר משפיעה עמוקות על משפחות נצרכות ומעניקה תחושה של גאולה ושחרור.

האישה הנתמכת מבקשת להתפלל על התורם. בהסכמתו, העברנו את השם לתפילה.

מי נהנה יותר, לדעתכם? מרגש!

לתרומה לחצו על התרומה המבוקשת: סל מזון | ציוד חורף | מטרנה לתינוקות | תרומה כללית

xssc