חרבות ברזל: נמשכת העשייה במטבחי יד אליעזר של אלפי מנות לכוחות הביטחון

חרבות ברזל: נמשכת העשייה במטבחי יד אליעזר של אלפי מנות לכוחות הביטחון

נמשכת העשייה במטבחי יד אליעזר של אלפי מנות לכוחות הביטחון