הרב יעקב ויזל

נשיא העמותה

 

הרב דב ויזל

מנכ"ל

קרנות סיוע לאלמנות וגרושות

 

גב' מילכה בנזימן

הלב של יד אליעזר

גב' רחל ויזל

מחלקת חתונות

הרב אליהו יעקובי

פרוייקט חונכים ושלהב"ת

הרב יצחק ויינגוט

פרוייקט סיוע לחולי סרטן

משפחת לנציצקי

ארוחות חמות

הרב מוטי בירנצוויג

עודפי תוצרת חקלאית

שיתופי פעולה