הרב יעקב ויזל

נשיא העמותה

 

הרב יענקי יעקובוביץ

מנכ"ל

הרב פנחס ברים

סגן

 

גב' מילכה בנזימן

הלב של יד אליעזר

גב' חנה מרקביץ

מחלקת חתונות

הרב אליהו יעקובי

פרוייקט חונכים ושלהב"ת

הרב יצחק ויינגוט

פרוייקט סיוע לחולי סרטן

משפחת לנציצקי

ארוחות חמות

הרב מוטי בירנצוויג

עודפי תוצרת חקלאית

שיתופי פעולה