התנדבות

רבים מגיעים אלינו עם לב גדוש בטוב לב, ברצון כנה לעזור ולסייע במידת האפשר. אגודת יד אליעזר שמחה עם כל שותפות בזכויות העצומות הנפעלות מדי יום במסגרת פעילות החסד השוטפת של הארגון. תחומי הסיוע ואפשרויות של התנדבות בארגון הם רבים ומגוונים:

התנדבות במיון מזון – קבוצות מאורגנות:

  • גב' יעל:  02-5912213
  • גב' מאירה: 02-5912200

התנדבות עם רכב בחלוקת ארוחות חמות:

  • אסתר וחיים לנציצקי: 02-5388429

התנדבות בתמיכה במחלקה האונקולוגית:

  • יצחק וינגוט: 054-4555130

ניתן גם לשלוח הצעת התנדבות דרך האינטרנט