הקבלה על שם: נעמה בת אסתר

הקבלה על שם: נעמה בת אסתר

אל משרדי יד אליעזר נכנסה אשה ובקשה לשלם עבור חתונה שתערך באולמות השמחה שלנו.

היא הוציאה במזומן סכום של למעלה מ-10,000 ש"ח – כחצי מעלות החתונה.

המזכירה זכרה את הסיפור הכאוב של הכלה ולכן ידע שהמשלמת היא לא בת משפחה. היא שאלה את המשלמת על שם מי לכתוב את הקבלה.

להפתעתה ענתה המשלמת: תכתבי על שם "נעמה בת אסתר". נעמה בת אסתר? כן. לרפואה שלימה.

זאת אומרת שאת לא מכרה של הכלה? לא לא. אני אפילו לא יודעת איך היא נראית.

אולי חברה של האם ז"ל? לא, לא הכרתי את האם.

היא לא הכירה את הכלה וגם לא את האם. היא פשוט רצתה לזכות במצוות צדקה ולתרום לחתונה של כלה יתומה. 'תרשמי את שמי על הקבלה' ביקשה, 'שיהיה לי לזכות ולרפואה'.

השתתפו בשמחתה של כלה יתומה