המכתבים המרגשים

המכתבים המרגשים

לקרוא ולהתרגש: זרקור למכתבים המרגשים

זה קורה בכל יום. אל תיבת הדואר של 'יד אליעזר' מגיעים עשרות מכתבים. מכתבי תודה והוקרה. מכתבים מרגשים שנכתבו בדם לבם של ציבור הנתמכים של העמותה, המרגישים חובה וזכות להודות לעמותה על פעילותה הברוכה.

זוהי התרגשות עצומה לקבל בכל פעם את המכתבים. הם נפתחים בחרדת קודש, נשמרים ומתויקים. אלו מכתבים המגלמים בתוכם את פעילות הקודש הברוכה של העמותה, לתמוך ולסייע לכל אדם הנזקק לעזרה.

המכתבים אמנם מגיעים לתיבת הדואר של 'יד אליעזר', אך הם אינם ממוענים אך ורק לפעילי ומתנדבי הארגון. לרוב, רושמים הכותבים במכתבם "לכבוד התורמים", או "תודה לתורם הנכבד". גם הם מבינים, שללא תמיכת הציבור והסיוע המתמיד, יד אליעזר לא יכולה הייתה לקיים את מגוון פעילויות החסד.