מחקר: היקף התרומות שמקורן בישראל עולה בהתמדה

מחקר שבדק את היקף התרומות בישראל ובארצות הברית מצא שהעלייה באחוז התרומות בישראל גדולה מהעלייה מהיקף התרומות בחו"ל. המשמעות: בעוד בשנותיה הראשונות של מדינת ישראל עיקר התרומות והתמיכה לארגונים הגיעה מחו"ל, כיום מתגברת ההבנה שאנחנו הישראליים חייבים לעשות יותר בעצמנו למען אחינו בארץ.  

מחקר: היקף התרומות שמקורן בישראל עולה בהתמדה

היקף התרומות הישראליות בארץ עלה אל מול היקף התרומות מחו"ל

היקף הפילנתרופיה הישראלית בארץ עלה ב-21% בתוך שנתיים, לעומת גידול של 10% בלבד בהיקף התרומות מחו"ל.

במספרים, סכום התרומות של תורמים ישראליים לעמותות ישראליות עלה מ-4.7 מיליארד שקלים אל 5.7 מיליארד שקלים בתוך שנתיים. סכום התרומות שהתקבלו מחו"ל עלה באותה תקופה ב-0.7 מיליארד שקלים בלבד. כיום, למעלה מ40% מהתרומות שמתקבלות בישראל מקורן בתרומות של ישראליות.

חברות ישראליות תורמות יותר

החברות התורמות בישראל מהוות מעל 25% מסך התורמים, זאת לעומת חברות אמריקאיות שמהוות מקור לאחוז זניח למדי של תרומות (6%) בלבד.

גם בישראל וגם בארצות הברית התורמים המשמעותיים ביותר הם משקי בית ואנשים פרטיים: מעל 70% מתוך הפילנתרופיה השנתית בישראל מקורה באנשים פרטיים לא בחברות או גופים.

היקף התרומות בישראל עולה במהירות

שיעור התרומות בישראל זינק ב-21% בתוך שנתיים, זאת לעומת עליה של 12% בלבד בתרומות בארצות הברית. במספרים, בעוד התרומות בארצות הברית עמדו בתחילת המחקר על 233 מיליארד דולר, הרי שבשנה השלישית למחקר הסכום הנתרם היה 262 מיליארד דולר בלבד.

ישראלים, ארגונים וולונטריים זקוקים היום יותר מתמיד לתרומה ולתמיכה שלכם. המשיכו להטות כתף ויחד נגיע רחוק!

ישראלי? תרום עכשיו!

 

מקור: מחקר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה באתר "שיתופים"