נתוני אמת: רק שמינית מהארגונים זכאים להטבות מס לתורמים

נתוני אמת: רק שמינית מהארגונים זכאים להטבות מס לתורמים

נתוני אמת שנחשפו על ידי גיידסטאר ישראל מצביעים על כך שרק 12.4% מהארגונים הרשומים זכאים לאישור לצורך מתן הטבות מס עבור התורמים. מהן הטבות המס? ואילו ארגונים זכאים להן?

הטבות מס לתורמים

סעיף 46 לפקודת מס הכנסה מאפשר למוסד ציבורי לקבל אישור המזכה את התורמים לארגון בהטבת מס בגין תרומותיהם. תרומה שניתנה למוסד שקיבל את האישור תוכר לצורך זיכוי מס בשיעור 35% מגובה התרומה (עד לתקרה) בידי התורם.

מה נחשב למוסד ציבורי?

מוסד ציבורי הוא מוסד, ארגון או עמותה הפועל למען מטרה ציבורית. ההכנסות וההוצאות של הארגון משמשות עבור מימוש מטרה ציבורית בלבד, כמו עשייה למען חינוך, מדע, בריאות, סעד וכדומה. אגודת יד אליעזר הוכרה כמוסד ציבורי כבר לפני כמה עשורים. מטרתה העיקרית של האגודה היא מתן סיוע בתחומי הרווחה והחינוך.

התנאי להטבות מס – שקיפות מלאה

ארגונים המעוניינים לקבל הכרה לצורך קבלת הטבות מס לתורמים חייבים לנהוג בשקיפות מלאה בהקשר להכנסותיהם, להוצאותיהם ולנכסיהם. בצורה כזו יכול מס הכנסה לוודא שההכנסות והתרומות אכן משמשות לצורך מימוש המטר הציבורית שהוצגה.

יד אליעזר נוהגת בשקיפות מלאה כלפי מס הכנסה וגם כלפי תורמיה. פילוח של תחומי העשייה, נתוני שכר ונתונים נוספים מפורסמים בסיום כל שנת מס. ההכנסות וההוצאות של העמותה עוברים ניתוחי עומק בידי חברת רואי חשבון מומחית חיצונית שנשכרה בשביל להבטיח שהכסף יועבר בצורה המקסימלית לידי הנתמכים.

כיום, יד אליעזר היא אחת העמותות בעלת הוצאות התפעול והתחזוקה הנמוכים ביותר בארץ. מערך עצום של מתנדבים ובקרה קפדנית על חשבונות הארגון הובילו לכך שהוצאות הניהול הן רק כ-0.03 מתוך הוצאות הארגון.

לחץ כאן לצפייה באישור סעיף 46 לפקודת מס הכנסה של יד לאליעזר

לחץ כאן לתרומה לנתמכי יד אליעזר

עוד באותו נושא:

אנקדוטה: כשמס הכנסה ערך ביקורת ביד אליעזר

מדינת ישראל מאשרת: יד אליעזר יעילה; הסיוע מגיע ליעדו!

גם אני תורם!