חזון אגודת יד אליעזר עוסק בחסד המחולל השפעה ושינוי תודעתי והתנהגותי בקרב המוטבים, בכדי להוציאם לצמיתות ממעגל העוני. אגודת יד אליעזר שמה לה למטרה להילחם בעוני בכל צורה, סיבה, או אוכלוסיה בה הוא מופיע, על ידי מתן הקלה מידית ומתן עזרה להתמודדות אמתית עם העוני בעתיד.