גלריה: בזכותם הצלחנו לארגן סטוק ענק של מעילים

המשלוח הענק הזה מכיל מאות מעילים איכותיים. המעילים יחולקו לילדים ממשפחות מצוקה במספר מוקדים ברחבי הארץ.

התגובות החמות והמרגשות של הילדים וההורים נותנות לנו דלק לעשייה, תוכלו לקרוא כאן על כמה תגובות שקיבלנו בשנה הקודמת.

התרומות שלכם מאפשרות לנו לממש את הרצון הטוב, ולהצליח להתגייס למבצע הזה פעם אחר פעם!

תרמו עכשיו