בית ספר אור החיים ממקסיקו משתתף בפעילות יד אליעזר בישראל!