ביטחון תזונתי

ביטחון תזונתי

איך מאכילים שלושה תינוקות?
הוצאות גידול הילדים, הן כבר מזמן סעיף מרכזי בתכנון כלכלי של משפחה בישראל, כשנושא תזונת התינוקות הינו ראשון במעלה. הוצאות משפחה ישראלית ממוצעת לתזונה עבור הילד הרך, יכולה להסתכם במאות שקלים בחודש עבור רכישת מזון תינוקות.
אם בכל משפחה, סעיף ההוצאה על רכישת 'מטרנה' לתינוק אינה אפשרית לעיתים רבות, אצל משפחת ל. ממרכז הארץ, האתגר כפול ומכופל. לפני מספר חודשים, ילדה אם המשפחה שלישיה למזל טוב. שני בנים ובת. רכישת המזון עבור גידול שלושת העוללים, קשה מנשוא.
"משפחה ישראלית ממוצעת, מוציאה בשבוע כמה עשרות שקלים על רכישת מטרנה. קופסה אחת המספיקה למספר ימים. אצלנו במשפחה, בבוקר אנו פותחים קופסת מטרנה, ובערב הקופסא משמשת את הילדים הגדולים כקופסת אחסון למשחקים השונים שלהם" מספרת א., אם המשפחה.
אז איך מתמודדים עם המצוקה הקשה? כיצד מאכילים את התינוקות הרעבים, כשאין אפשרות כלכלית לכך?
הפניה הנרגשת שהגיעה ל'יד אליעזר', נענתה על אתר. לא שייך להותיר משפחה עם שלושה עוללים רעבים. 'מחלקת מטרנה' של העמותה נכנסה מיד לפעולה, ומעניקה מדי חודש בחודשו ביטחון תזונתי לתינוקות. האם מקבלת אספקה חודשית קבועה, ואינה פוסקת מלהודות לכל השותפים בעשיה.

 

 

<< אל תשאירו אותם מאחור – לתרומה לחצו כאן >>