אולפנת צביה ממעלה אדומים באריזת מוצרי מזון, 18.06.2015