"נתון תתן לו, ולא ירע לבבך בתתך לו, כי בגלל הדבר הזה יברכך ה' אלוקיך בכל מעשך, ובכל משלח ידך. כי לא יחדל אביון מקרב הארץ, על כן אנכי מצוך לאמר פתח תפתח את ידך לאחיך לעניך ולאביונך בארצך" (דברים ט"ו)

פרופיל האגודה

אגודת יד אליעזר (1981) נוסדה על ידי הרב יעקב ויזל ורעייתו הדסה, המשמשים עד היום כיושב ראש האגודה.

בעשור האחרון מובילה אגודת יד אליעזר מהפכה אמיתית בהקף הסיוע ובאפקטיביות שלו עבור משפחות במצוקה. תוך שמירה על כבוד המוטבים ושימת דגש על יציאה ממעגל העוני לצמיחה כלכלית וחברתית.

פעילות החסד וההתנדבות באגודת יד אליעזר מקיפים תחומים שונים ומגוונים. למעלה מ-30,000 תמיכות בסכומים ובאמצעים שונים מועברים מדי חודש ומשפיעים ישירות על חייהם של כ-130,000 נפשות באמצעות עשרים ואחת תוכניות סיוע ופרויקטים כלכליים וחברתיים שונים.

תקציב העתק עבור פעילות החסד השנתית מסתכם בלמעלה ממאה מיליוני שקלים, המנותב כמעט כולו עבור פעילות החסד נטו. הוצאות אחזקת הפעילות השוטפת מטעם הארגון עצמו נמוכות יחסית וזאת כתוצאה משימוש מושכל במערכת התנדבות מסועפת המונה כ-12,000 מתנדבות ומתנדבים.

אגודת החסד יד אליעזר גאה לקבל את ארבעת הכוכבים – אות הדירוג הגבוה ביותר על ידי ארגון ה-charity navigator של אמריקה.

החזון שלנו

חזון אגודת יד אליעזר עוסק בחסד המחולל השפעה ושינוי תודעתי והתנהגותי בקרב המוטבים, בכדי להוציאם לצמיתות ממעגל העוני. אגודת יד אליעזר שמה לה למטרה להילחם בעוני בכל צורה, סיבה, או אוכלוסיה בה הוא מופיע, על ידי מתן הקלה מידית ומתן עזרה להתמודדות אמתית עם העוני בעתיד.