אדר תשע"ז: ההערכות לקראת מגבית מתנות לאביונים בעיצומה

אדר תשע"ז: ההערכות לקראת מגבית מתנות לאביונים בעיצומה

נערכים לפעילות אינטנסיבית

בתקופה זו של השנה ההערכות לקראת מגבית מתנות לאביונים בשיא הפעילות.

יותר מכל פרויקט אחר, מגבית מתנות לאביונים חייבת להיות ערוכה ומתוכננת עד הפרטים הקטנים, שכן בתוך שני חלונות זמן קצרים, של 24 שעות כל אחד, אנו עתידים לקחת חלק בחלוקה של מאות אלפי שקלים.

בו ביום: כיצד מנהלים חלוקת מתנות לאביונים בו ביום?

על מנת שנוכל לאסוף ולחלק מתנות לעניים בו ביום, אנו מתארגנים משתי זוויות שונות: מוקדי ההתרמה עובר אלו שרוצים לקיים את מצוות מתנות לאביונים בהידור ובביטחון, ומוקדי החלוקה עבור הנתמכים.

מוקדי ההתרמה מאוישים על ידי עובדים ומתנדבים במשך כל שעות הפורים. המוקדים מאפשרים תרומה נוחה ומהירה במגוון אפשרויות: תרומות טלפוניות, תרומות מקוונות באתרי יד אליעזר בשפות השונות, או תרומות ישירות באמצעות העברת מזומן או צ'ק למוקדי הפעילות.

תרומה לאביונים אמיתיים

מוקדי החלוקה מאורגנים כך שהסכום המדויק של החלוקה יעבור לנתמכים אמיתיים באופן מידי. כמה פעמים בכל שעה נערך סיכום התרומות מהמוקדים השונים, ובעקבותיו 'מופשר' סכום חלוקה ורשימה נוספת של נתמכים מקבלת צ'קים להפקדה מידית.

100% לאביונים

מנכ"ל יד אליעזר מתחייב לתורמים להעביר 100% מהחלוקה לנתמכים אמיתיים. לצורך מימוש ההבטחה, תרומות ייעודיות מכסות את כל הוצאות ההערכות. אפילו פנקסי הצ'קים ממומנים על ידי יד אליעזר ולא מקוזזים מדמי המתנות לאביונים.

תוכלו לתרום מתנות לאביונים עכשיו ולציין לאחר התרומה באיזה מימי הפורים אתם מעוניינים להעביר את המתנות,

לחילופין, תוכלו להרים תרומה בחג הפורים עצמו, דרך אתרי יד אליעזר או במוקד הטלפוני שלנו *3618.

תרום עכשיו